OECD roser kraftbransjens bredbåndsatsing

Meyer lytter til Vickery- Norske kraftselskapers satsing på bredbånd er unikt i Europa. De fleste land kan lære av de sterke og mangfoldige lokale initiativ for å bygge ut bredbånd i Norge, sier Graham Vickery fra OECD-sekretariatet.

Meyer lytter til Vickery- Norske kraftselskapers satsing på bredbånd er unikt i Europa. De fleste land kan lære av de sterke og mangfoldige lokale initiativ for å bygge ut bredbånd i Norge, sier Graham Vickery fra OECD-sekretariatet.

Forsiden akkurat nå

Til toppen