OECD roser kraftbransjens bredbåndsatsing

Meyer lytter til Vickery- Norske kraftselskapers satsing på bredbånd er unikt i Europa. De fleste land kan lære av de sterke og mangfoldige lokale initiativ for å bygge ut bredbånd i Norge, sier Graham Vickery fra OECD-sekretariatet.

Vickery la tirsdag frem en OECD-rapport om IKT-anvendelse i norsk næringsliv og offentlig sektor. Han har funnet både styrker og svakheter, men roser spesielt norske kraftselskapers satsing på bredbånd.Mangfold- At et land som Norge har over 130 bredbåndsleverandører er interessant i seg selv, for knapt noe land har så mange. Men mest interessant er det at mange av disse selskapene er regionalt eller lokalt forankret, spesielt gjennom kraftselskapene, sier Vickery til Teleavisen.- Disse l

Forsiden akkurat nå

Til toppen