OBI

Standard for bestilling og betaling av varer mellom bedrifter (se B2B), med et minimum av papirarbeide. Bestilling, godkjennelse av bestilling, leveranse og betaling håndteres på internet.

Kristian Hagen
27. mai 2008 - 00:00
Les mer om: