Nytt njet til Telenor

En russisk domstol har avvist Telenors anke av VimpelComs kjøp av et ukrainsk mobilselskap. Kjennelsen er et nederlag for Telenor, men ikke katastrofalt.

I en melding på VimpelComs hjemmeside uttrykker selskapet tilfredshet med rettens kjennelse, som ikke kan ankes. To av tre - Med dagens kjennelse har Vimpelcom vunnet endelig to av tre søksmål fra Telenor. Det gjenstående søksmålet om å erklære kjøpet av URS ugyldig og opphevet, er vunnet av Vimpelcom i en lavere domsstol og er anket av Telenor. Denne anken blir behandlet av appelretten 25. juni 2007. VimpelCom vil fortsette med å forsvare sin stilling i denne saken med kraft, heter

Forsiden akkurat nå

Til toppen