MOBIL

Nytt materiale kan gi raskere og bøyelig elektronikk

Neste generasjon ultraraske mikrobrikker er kanskje rykket ett hakk nærmere med et stoff som er ett atom tykt.

Professor Larry Lu og Dr. Ankur Sharma, leder jakten på materialer som kan gjøre kvantedatamaskiner praktisk anvendelige, men også som en erstatning for byggesteinene i dagens elektronikk.
Professor Larry Lu og Dr. Ankur Sharma, leder jakten på materialer som kan gjøre kvantedatamaskiner praktisk anvendelige, men også som en erstatning for byggesteinene i dagens elektronikk. Foto: Jack Fox, ANU

Forskere ved «The Australian University» (ANU) har laget stoffet, som har tykkelsen til ett karbonatom, men som består av hydrogen og karbon. Det er altså et organisk materiale, noe som bærer løfte om at eventuell framtidig elektronikk som lages av materialet kan være miljøvennlig, fordi stoffet er biologisk nedbrytbart.

Les mer om: