Ericsson konstaterer at folk i stigende grad ønsker dekning for sine tjenester og applikasjoner der de er - uansett, og innfører begrepet applikasjonsdekning for å illustrere kvaliteten i nettverket. (Bilde: Ericsson)

Nytt begrep: applikasjonsdekning

Dekning er ikke et godt nok mål for mobilbransjen. Ericsson snakker i sin mobilitetsrapport om applikasjonsdekning, et uttrykk for kvaliteten på nettet.

Utgangspunktet er enkelt. Etter hvert som folk blir vant til å ha hele Internett, med alle tjenester for hånden, vil de ha det over alt der de ferdes. Da er ikke tidligere tiders dekningskart et tilstrekkelig mål. Ett uttrykk for dette er oppmerksomheten rundt forholdet mellom lovt dekning og opplevd dekning som nå debatteres i Sverige. Noe av forskjellen tilskrives dårlige mottakere i populære smartmobiler. – Jeg tror kombinasjonen av dekning, kapasitet og kvalitet opp mot de applikasj

Forsiden akkurat nå

Til toppen