BREDBÅND

Ny utenlandsfiber i 2014

Statnett bygger kraft- og fiberkabel til Danmark. Men fremtidige utenlandskabler blir trolig bygd uten fiber.

I dag finnes det få undersjøiske fiberforbindelser ut av Norge. Det betyr at det aller meste av utenlandstrafikken går over land via Sverige.

Les mer om: