DATASENTER

Ny lov på vei: Slik vil regjeringen regulere datasentre

Regjeringen vil stille strengere sikkerhetskrav til datasenteraktører og sender forslag til kommende regulering på høring.

Illustrasjonsbilde fra Microsofts datasenter i Quincy, Washington. Selskapet har flere datasentre i Norge.
Illustrasjonsbilde fra Microsofts datasenter i Quincy, Washington. Selskapet har flere datasentre i Norge. Illustrasjonsfoto: Microsoft/Richard Duval

Mange kritiske tjenester leveres i dag fra datasentre, og avhengigheten til datasentrene kan utgjøre en stor samfunnsmessig sårbarhet. Eksempler på tjenester som datasentre bærer, er mobiltjenester, betalingstjenester, helse- og velferdstjenester, kritiske kommunikasjonstjenester, TV- og radiodistribusjon (DAB), Forsvarets kommunikasjonstjenester og fremtidens nød- og beredskapskommunikasjon.

Les mer om: