Nummerportabilitet

Muligheten for en telefonabonnent til å skifte kundeforhold, i fastnett eller mobilnett, fra en operatør til en annen, uten å endre sitt telefonnummer. Hensikten med ordningen er å fjerne en konkurransehindring, ettersom det medfører praktiske problemer for kundene å skifte telefonnummer. Innført i Norge for mobilnett fra november 2001.

Muligheten for en telefonabonnent til å skifte kundeforhold, i fastnett eller mobilnett, fra en operatør til en annen, uten å endre sitt telefonnummer. Hensikten med ordningen er å fjerne en konkurransehindring, ettersom det medfører praktiske problemer for kundene å skifte telefonnummer. Innført i Norge for mobilnett fra november 2001.

Forsiden akkurat nå

Til toppen