BREDBÅND

NRK kjøper nettverk til mellom 250-500 millioner kroner

NRK skal flytte og regner med å bruke betydelig mer enn vanlig på nettverk, og vurderer å sette ut deler av driften.

NRKs lokalkontorer er spredt over hele Norge. I rammeavtalen som nå lyses ut er nettverk mellom alle lokasjonene med.
NRKs lokalkontorer er spredt over hele Norge. I rammeavtalen som nå lyses ut er nettverk mellom alle lokasjonene med. Foto: NRK

I invitasjonen til anbudskonkurranse skriver NRK at de er ute etter mellom fem og 15 leverandører fordelt på fire delkontrakter med minst tre leverandører per kategori. Disse er delt inn i kategoriene: «entreprise nettverk», sikkerhetsutstyr / perimetersikring, WAN og medienettverk.

Les mer om: