MOBIL

Nortel får nye tungvektere inn i styret

Bente Sollid Storehaug og Søren Sundahl er valgt som nye styremedlemmer i mobilutfordreren Nortel fra Ålesund.

Gründer og daglig leder, Christian Pritchard, sammen med styreleder Arild Hustad ved børsnoteringen av Nortel 18. november 2020.
Gründer og daglig leder, Christian Pritchard, sammen med styreleder Arild Hustad ved børsnoteringen av Nortel 18. november 2020. Heidi Sævold

De to erstatter Stian Berg og gründer og daglig leder Christian Pritchard, som trer ut av styret. Bente Sollid Storehaug er kanskje best kjent som gründer av Digital Hverdag, som gjennom navnet Cell Network ble børsnotert i Stockholm på slutten av 90-tallet. I dag heter selskapet Bouvet ASA.

Les mer om: