Norske ringepriser blant de laveste

Nordmenns telefoniutgifter rangerer Norge som et av de rimeligste OECD-landene å bruke telefonen i. For kunder som bruker mobiltelefonen lite, vil kun utflytting til Danmark kunne gi lavere priser.

Post- og teletilsynets årlige rapport om tilstanden i

Les mer om: