Norsk-russisk enighet om 800-båndet

Norge og Russland har kommet til enighet om bruk av 800 MHz-båndet. Dermed er én av hindringene for den etterlengtede frekvensauksjonen ryddet av veien.

Russland og Norge har inngått en koordineringsavtale for frekvensbåndet 790-862 MHz. I en nyhetsmelding fra Post- og teletilsynet understrekes det at avtalen er viktig for den kommende utbyggingen av mobilt bredbånd i de nordligste delene av Norge.   Sannsynligvishar den uavklarte interferenssituasjonen i Nord-Norge vært én av årsakene til at Samferdselsdepartementet fortsatt ikke har klart å tidfeste den kommende auksjonen av frekvenser i 800-båndet.   Avgjort i forrige uke I et forha

Forsiden akkurat nå

Til toppen