Norges farligste innseiling - tryggere med Ice.net

Over 9000 lasteskip seiler årlig inn det trange sundet til Brevik i Telemark. Ved hjelp av mobilt bredbånd fra Ice.net og fem nye overvåkningskameraer i havgapet kan Kystverket løpende overvåke værsituasjonen og samtidig bidra til å sikre den vanskelige innfartsåren.

Klara Torkelsen
26. mai 2008 - 00:00

Hvert sekund sendes oppdaterte bilder fra havgapet over Ice-nettet og inn til trafikksentralen til Kystverket i Brevik

Les mer om: