Norge Rundt-alternativet

Ice har en klar og utvetydig profil. De skal ha landets klart beste dekning for mobilt bredbånd. På telefonisiden vil Ice framstå som friluftsalternativet når de åpner også for telefoni utpå høsten.

– Vi skal ha en dekning som er fullt på høyde med det gamle 450-nettet til Telenor. Det betyr en dekning som er bedre enn også GSM. På mobilt bredbånd er vi alt bedre enn alle eksisterende alternativer, og mye bedre skal vi bli, sier adm. direktør MatthiasPeter. Standardopplevelsen Matthias Peter er opptatt av det han kaller ”standardopplevelsen” av Ice sitt mobile bredbåndsprodukt. – Alle som driver med radioplanlegging vet at hastigheten minsker desto lengre du kommer fra b

Forsiden akkurat nå

Til toppen