Norge kan slippe EU-datalagring

Regjeringen satser på at Norge slipper unna EUs datalagringsdirektiv, og vurderer bruk av vetorett for å forhindre at direktivet blir en del av norsk lov.

Bjørn Veseth
12. mars 2008 - 00:00

EUs datalagringsdirektiv, som pålegger landene å lagre

Les mer om: