Norge fjerde beste bredbåndsland

Norge er rykket opp til fjerdeplassen på OECDs liste over medlemslandenes bredbåndspenetrasjon. Bare tett befolkede land som Danmark og Nederland, samt Island med 90 prosent av befolkningen i Reykjavik-området, er foran Norge.

Bjørn Veseth
22. mai 2008 - 00:00

OECD (FNs organisasjon for økonomisk samarbeid og

Les mer om: