Norge er Nordens IKT-jumbo

Norske bedrifter bruker IKT mindre enn bedriftene i våre nordiske naboland. Det eneste nordmenn er flinkere enn andre nordboer til er å sende tekstmeldinger, viser en studiet fra de nordiske statistikkbyråene.

Norske bedrifter bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) mindre enn bedrifter i resten av Norden. Mens 95 prosent av alle svenske bedrifter med minst ti ansatte var tilkoplet Internett ved utgangen av 2001, hadde bare 81 prosent av denorske bedriftene Internett-tilgang. Det går fram av publikasjonen "Nordic Information Society Statistics 2002", som er publisert i fellesskap av Nordisk Ministerråd og de nasjonale statistiske instituttene i Norden. Resultatene viser også at Nord

Forsiden akkurat nå

Til toppen