BREDBÅND

Nordmann leder Europas arbeid med nettnøytralitet

Seniorrådgiver Frode Sørensen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er en av to ledere for ekspertgruppen som skal tolke den europeiske forordningen, eller «loven» om nettnøytralitet.

Seniorrådgiver Frode Sørensen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er en av to ledere for arbeidet med å

Les mer om: