Debatt

Nordens største telekomselskap

Helt siden telekommarkedet ble liberalisert for snart ti år siden, har det vært en kamp blant flere aktører om å være det største telekomselskapet i Norden. Man skulle tro at Telia, med sitt store hjemmemarked, har best forutsetninger for å være størst, spesielt etter å ha fusjonert med finske Sonera. Imidlertid er det faktisk Telenor som vokser fram som det største telekomselskapet i Norden. Kan det da ha noe for seg å fusjonere Telenor og TeliaSonera? De som ville tjene mest på dette er TeliaSoneras aksjonærer, skriver Leiv H. Dahlseng i Teleplan.

For ti år siden var det i hovedsak én nasjonal teleoperatør i hvert av de nordiske land. Det fantes riktignok operatører som Tele2 og NetCom i nisjer av markedet i enkelte land, men disse var svært små sammenlignet med de store monopolistene. Etter at telemarkedet ble liberalisert i 1998, ble det gjort to forsøk på å fusjonere Telia og Telenor. Etter at begge disse forsøkene havarerte, har kampen om å være størst i Norden først og fremst stått mellom Telia og Telenor. Sonera og Te

Forsiden akkurat nå

Til toppen