Debatt

Nordens største telekomselskap

Helt siden telekommarkedet ble liberalisert for snart ti år siden, har det vært en kamp blant flere aktører om å være det største telekomselskapet i Norden. Man skulle tro at Telia, med sitt store hjemmemarked, har best forutsetninger for å være størst, spesielt etter å ha fusjonert med finske Sonera. Imidlertid er det faktisk Telenor som vokser fram som det største telekomselskapet i Norden. Kan det da ha noe for seg å fusjonere Telenor og TeliaSonera? De som ville tjene mest på dette er TeliaSoneras aksjonærer, skriver Leiv H. Dahlseng i Teleplan.

Forsiden akkurat nå

Til toppen