Nødnettet ytterligere forsinket

Det nye nødnettet for de tre etatene for brann, politi og helse blir ytterligere forsinket på grunn av tekniske problemer. Nødnettsjef Tor Helge Lyngstøl innrømmer at første utbyggingsfase ikke blir ferdig før over nyttår.

Bjørn Veseth
18. feb. 2008 - 00:00

Utbyggingen av det nye digitale kommunikasjonsnettverket for

Les mer om: