(No title)

Rørosingen Per Morten Hoff er IKT Norge in persona. Som organisasjonsmann er han forfriskende frittalende – ja vi er direkte imponert over det alburom han har skaffet seg i IKT Norge med så mange kryssende hensyn i medlemsmassen. Mange av medlemmene hans syns jo det er mer givende å fly i strupen på hverandre enn å dra til Stortinget og tale felles sak.

Som lobbyist og PR-mann har Per Morten Hoff i de siste årene vært høyt og lavt. Det går aldri mer enn noen få timer etter et politisk IKT-utspill før han er ute med sine ordrike, men ofte meget velplasserte kommentarer. Han skal ha mye av æren for at IKT Norge er IT-bransjens klart største og mest slagkraftige interesseorganisasjon Siste: Når NORTIB nå blir innlemmet i IKT Norge er det mye Per Morten Hoffs fortjeneste. Veien til Abelia hadde sannsynligvis vært kortere. arjo  

Forsiden akkurat nå

Til toppen