Nkom vil pålegge Telenor å tilby kobbernettet i inntil fem år

Frykter at Telenors planer kan føre til varig svekkelse av konkurransen i Norge.

Avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har sendt to vedtak til kommentar hos Esa. Ett der Telenor pålegges å tilby konkurrentene tilgang til kobbernettet eller et erstatningsprodukt og ett der Telenor pålegges å gi tilgang til fast mobilt bredbånd.
Avdelingsdirektør Hans Jørgen Enger i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har sendt to vedtak til kommentar hos Esa. Ett der Telenor pålegges å tilby konkurrentene tilgang til kobbernettet eller et erstatningsprodukt og ett der Telenor pålegges å gi tilgang til fast mobilt bredbånd. Bilde: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har sendt et utkast til vedtak til Eftas overvåkningsorgan, Esa

Les mer om: