MOBIL

Network Norway dumper dataprisene

Network Norway skrur ned prisen på mobilbasert datatrafikk til 0,99 kroner per megabyte. Selskapet mener brukere som surfer med mobilen er bransjens økonomiske melkekyr.

– Brukere som ikke ønsker å koble seg opp mot en bestemt prispakke og som vil betale for reelt forbruk er duopolistenes store

Les mer om: