Nettverkseffekten

En økonomisk term som beskriver den effekt et nytt medlem av et nettverk har på de eksisterende. Vanligst brukte eksempel er at én faks-maskin i et nettverk har ingen verdi (fordi det er ingen andre fakser å kommunisere med), mens to fakser straks har verdi og flere faks-maskiner gir en stadig økende verdi for hver enkelt bruker, som får flere å kommunisere med. Nettverkseffekten er også ansett som en drivende faktor på internett, fordi nettet er blitt stadig mer verdifullt for brukerne etter hvert som flere kopler seg til. Dette har også ført til et interessant fenomen: kunnskapens økte verdi. På samme måte som et språks nyttighet avhenger av hvor mange som snakker det, har man hevdet at informasjon øker i verdi jo flere som har tilgang til den. Nettverkseffekten er tillagt stor betydning av internettprofeter som forkynte Den nye økonomien, og det er et synspunkt som ikke bør avfeies like raskt som mange andre luftige teorier rundt samme emne. En mobilteknologi som MMS er helt opplagt avhengig av en nettverkseffekt for å bli en suksess.

En økonomisk term som beskriver den effekt et nytt medlem av et nettverk har på de eksisterende. Vanligst brukte eksempel er at én faks-maskin i et nettverk har ingen verdi (fordi det er ingen andre fakser å kommunisere med), mens to fakser straks har verdi og flere faks-maskiner gir en stadig økende verdi for hver enkelt bruker, som får flere å kommunisere med. Nettverkseffekten er også ansett som en drivende faktor på internett, fordi nettet er blitt stadig mer verdifullt for brukerne etter hvert som flere kopler seg til. Dette har også ført til et interessant fenomen: kunnskapens økte verdi. På samme måte som et språks nyttighet avhenger av hvor mange som snakker det, har man hevdet at informasjon øker i verdi jo flere som har tilgang til den. Nettverkseffekten er tillagt stor betydning av internettprofeter som forkynte Den nye økonomien, og det er et synspunkt som ikke bør avfeies like raskt som mange andre luftige teorier rundt samme emne. En mobilteknologi som MMS er helt opplagt avhengig av en nettverkseffekt for å bli en suksess.

Forsiden akkurat nå

Til toppen