BREDBÅND

- Nettskyen er bredbåndets killer-app

I bakgrunnen skimtes det krav om strengere regulering av telesektoren.

På forsommeren samlet EU 650 aktører, med vekt på næringslivsaktører, fra hele Europa for å diskutere regionens digitale fremtid.

Les mer om: