Netcom hardest rammet av Telenor-brudd

Mens Telenor klarte å opprettholde en redusert tjeneste til sine kunder, ble Netcoms kunder stående helt uten forbindelse i lengre perioder. 

Det viser målinger foretatt av Simula Research Laboratory under fiberbruddene i Telenors nettverk mandag 23. mai.   Robuste nett-prosjektet ved Simula har målt hvordan fiberbruddene i Telenors stamnett den 23. mai 2011 påvirket dataforbindelser gjennom ulike operatører. Målingene ble foretatt fra 61 valglokaler som skal brukes under forsøkene med elektronisk stemmegivning under høstens kommunevalg.   Resultatene fra målingene viser at Netcom var den operatøren som ble hardest ramme

Forsiden akkurat nå

Til toppen