.Net

Et navn Microsoft bruker for å beskrive sin strategi for nettbasert distribusjon og oppdatering av programvare, hvor operativsystemet er irrelevant så lenge PCen eller andre terminaler (PDA, mobiltelefon) har en oppdatert nettleser. .Net bygger på XML, og er fortsatt under utvikling. Siste versjon av Windows, XP, inneholder enkelte .net-funksjoner. .Net er Microsofts svar på både NC og Java.

Kristian Hagen
27. mai 2008 - 00:00
Les mer om: