Nesestyver til Telenor

Etter at både Post- og teletilsynet og ESA konkluderer med at det ikke er konkurranse nok i mobilmarkedet i Norge, har Samferdselsdepartementet avvist Telenors anke og slår blant annet fast at Telenor må skille ut mobil nettvirksomhet i regnskapet.

Årsaken til at Telenor nå pålegges å skille i regnskapet mellom utgifter knyttet til nettverks infrastruktur og annen drift, er for å hindre selskapet i å gi bedre priser for tilgang til nettet til egen mobiloperasjon enn til sine konkurrenter. Mer konkurranse Det er en særdeles viktig sak som Samferdselsdepartementet nå har satt sitt endelige stempel på. Formålet med hele reguleringen er å skaffe konkurranse på infrastruktur i mobilmarkedet. Telenor mener konkurransen virker, og he

Forsiden akkurat nå

Til toppen