Nera optimistisk tross salgsnedgang

Nera hadde et bedre fjerde kvartal i fjor enn i 2002, men årsomsetningen falt med 200 millioner til 2 253 millioner. Det Bergens-baserte telekomselskapet melder om bedre marginer i alle forretningsområder og et positivt driftsresultat i siste kvartal på 1,4 mill. Vekstmulighetene ligger i transmisjon og bredbånd, sier konsernsjef Bjørn Ove Skjeie.

Selv om omsetningen sank er Nera relativt fornøyd med fjoråret, fordi selskapet er tilbake i lønnsomhet. ”Med betydelige kontantreserver og en sunn balanse er selskapet godt posisjonert for å tjene på ny markedsvekst og strategiske muligheter”, skriver Nera i sinårsrapport.Penger på bokNeras kontantbeholdning var 830 millioner ved årsskiftet. Med ”strategiske muligheter” må dette tolkes som at Nera ser seg om etter oppkjøpsobjekter.Skjeie ser også andre positive tendenser: - N

Forsiden akkurat nå

Til toppen