Nera kutter 50 i SatCom

Nera fjerner 50 årsverk i datterselskapet Nera SatCom i første kvartal neste år. Nedbemanningen er en del av spareprogrammet hvor Bjørn Ove Skjeie skal redusere selskapets årlige kostnader med 70 millioner kroner.

Bakgrunnen for spareprogrammet er stor endringer i markedet. Nedbemanningen har til hensikt å styrke lønnsomheten og få tilbake lønnsomheten i SatCom, heter det i en børsmelding. Nera SatCom opplever en utvikling i etterspørselen mot produkter med lavere marginer. Avmatning- Konkret betyr dette at Nera ikke venter at jordstasjonmarkedet vil ta seg opp igjen, men at avmatningen i etterspørselen etter disse høymarginproduktene vil fortsette. - Videre venter selskapet en stabil utvikling i

Forsiden akkurat nå

Til toppen