MTU revurderer sin mobilsatsing

MTU er i tenkeboksen. Mobiloperatøren legger på is videre utbygging av sitt mobilnett inntil spørsmålet om termineringpriser er avklart. – Det kan faktisk også bli aktuelt at MTU Gruppen tar hele sin mobilsatsing opp til revurdering, sier MTU-sjef Jo Lerheim.

Bjørn Veseth
25. aug. 2008 - 00:00

MTU baserte sin forretningsmodell for landets fjerde GSM-nett mye på termineringsinntekter på samtaler til

Les mer om: