Telenor Norge-sjef Berit Svendsen vil ha en avklaring på omfanget av Telenors sikkerhetsansvar etter ekomloven.

Mot oppsigelser i Telenor

Nedbemanningene lar seg ikke løse ved naturlig avgang. El og IT reagerer på alders-uttalelser.

På et informasjonsmøte torsdag 25. oktober skal de Telenor-ansatte ha fått beskjed av Telenor Norge-sjef Berit Svendsen om at de planlagte nedbemanningene i 2013 ikke vil la seg løse ved naturlig avgang. Sammen med en uttalelse fra Svendsen om for høy gjennomsnittsalder i Telenor-systemet, som sto på trykk samme dag, tolker El og IT-forbundet det dit at Telenor "nå planlegger en storstilt utskifting av eldre arbeidstagere mot yngre med annen kompetanse". Senior kommunikasjonsrådgiver

Forsiden akkurat nå

Til toppen