Morgendagens vinner

Kontinuerlig omstilling, evne til å forstå markedsutviklingen og handle i forkant av endringene, er sentrale faktorer for at bedrifter skal lykkes. Det er bedre å omstille enn å bli omstilt, fastslår administrerende direktør Tor Ø. Frydenberg i Ericsson AS.

Av Tor Ø. FrydenbergMorgendagens vinner inæringslivet vil være den bedrift som best behersker omstilling. Mange bedrifter, ikke minst i telebransjen, står i disse dager midt oppe i vanskelige omstillingsprosesser. Prosessene vil forhåpentligvis føre til bedre resultater, men like viktig er det at de gir bedrifter, ledere ogmedarbeidere erfaring, kunnskap og kompetanse som vil være en avgjørende suksessfaktor i fremtiden. Kontinuerlig omstillingStadig flere bedrifter og bransjer får b

Forsiden akkurat nå

Til toppen