Mobilt innhold — mer enn WLAN og UMTS

Dagens debatt om mobilt innhold fokuserer på hvilke teknologier som skal levere innholdet og hvordan inntektsfordelingen skal være mellom innholdsleverandør og teleoperatør. Et slikt perspektiv dekker kun deler av fremtidens utfordringer, mener Ole Jacob Ottestad.

Av Ole Jacob OttestadSelv for en beskjeden mobilbruker er det lett å se for seg en fremtid der det meste av innholdet leveres til en personifisert mobil enhet. En slik enhet vil naturlig kunne benytte ulik aksessteknologi og ikle seg ulike spesifikasjoner, alt etter hvilket utstyr som er koblet til. Jeg ser for meg en enhet som vil omfatte de bruksområder som tradisjonelt dekkes av telefon, PDA, PC og TV. Et mulig scenarioMed en slik enhet kan en se for seg leveranse av mobilt innhold der kval

Forsiden akkurat nå

Til toppen