Mobilmarkedet - hvem dro ut proppen?

I de siste månedene har vi sett fornyet konkurranse i det norske mobilmarkedet, med flere aktørmodeller, nye nett og økt priskonkurranse.  Utviklingen ønskes velkommen av myndighetene, som i lang tid har slitt for å få frem en mer reell konkurranse i et marked som i 15 år har vært preget av et stabilt duopol.

Tore Aarønæs
21. juni 2007 - 00:00

Konkurransen synes nå å foregå over hele banen, dvs helt fra produsent/operatør via grossistmarkedet og frem til de slutt-brukerorienterte produktene Gratisprodukter Den kanskje viktigste trenden vi ser nå er hvorledes ’gratisminutter’ sprer seg til stadig nye områder Mobilmarkedeti et nøtteskall Bruk av mobiltelefon i Norge har i en årrekke ligget relativt stabilt, og stikk i strid med mange prognoser ringer ikke mo-bilkundene vesentlig mer i dag enn de

Les mer om: