Debatt

Mobil trenger fiber

Mens verdens finansmarkeder rystes i grunnvollene står teleindustrien foran enorme investeringer, blant annet fordi de nåværende og kommende mobilnettene trenger fiber til basestasjonene, skriver fagredaktør Håvard Fossen.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen