Kun hver sjuende M2M-enhet koblet til mobilnettet

Har Norge flere ting koblet til nettet enn innbyggere? Ny rapport kan tyde på det.

Sprikende estimater

Innen 2020 vil verden ha 50 milliarder oppkoblede ting på internett, hevder både Cisco og Ericsson. Enda mer offensive er IBM som har satt i gang et «smartere planet»-initiativ som skal bidra til at vi når 1.000 milliarder oppkoblede ting på nett allerede i 2015.

Les mer om: