Mobil og DSL-TV i samme fiber

Når Telenor nå investerer i nytt mobilnett må de ut med fiber til mange basestasjoner. Den vil også bli benyttet til å forbedre kvaliteten på fast bredbånd.

Telenor skal bytte ut alle basestasjonene i sine mobilnett, blant annet for å møte etterspørselen etter mobilt bredbånd på veien mot neste generasjon – LTE. - For å dekke det økte kapasitetsbehovet med stadig flere kunder på stadig hurtigere mobilt bredbånd, må vi ut med fiber til langt flere basestasjoner enn i dag. Dette betyr at vi skal ut med fiber på mange steder vi ikke er i dag og kan benytte denne infrastrukturen til å forbedre kapasiteten i vårt fastnett, eksempelvis ve

Forsiden akkurat nå

Til toppen