MOBIL

– Mobil mest aktuelle teknologi

– Mobil er antagelig den mest aktuelle teknologien for bredbånd som rettighet, sier Nkom-sjefen.

Sjefen for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Elisabeth Aarsæther, sier hun som en foreløpig betraktning er enig i at mobilteknologi ser ut til å være mest sannsynlige teknologivalg når bredbånd blir en rettighet, fordi de som faller utenfor kommersielle tilbud og vanlige støtteordninger bor slik til at det er vanskelig å nå dem med kabler.
Sjefen for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Elisabeth Aarsæther, sier hun som en foreløpig betraktning er enig i at mobilteknologi ser ut til å være mest sannsynlige teknologivalg når bredbånd blir en rettighet, fordi de som faller utenfor kommersielle tilbud og vanlige støtteordninger bor slik til at det er vanskelig å nå dem med kabler. Foto: Håvard Fossen

Beregningene av kostnadene dersom bredbånd blir en rettighet, slik regjeringen har foreslått, tar utgangspunkt i bruk av mobilnettet. Støttebehovet er stipulert til 240-260 millioner kroner. På toppen av dette kommer sluttkundenes egenbetaling.

Les mer om: