Mobil helsekommunikasjon

Brukerinformasjon, behandlingsprosedyrer, respetbestillinger: Mobiltelefonen kommer til å bli i et viktig hjelpemiddel for landets hjemmesykepleiere. Selskapet Healthcom AS samarbeider med Teleplan om de beste løsningene.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen