Millionbot til Siemens

Økokrim bøtelegger Siemens for grovt bedrageri. Selskapet må ut med ni millioner kroner for å ha overfakturert Forsvaret.

Økokrim har gitt Siemens

Les mer om: