Meyer får moderniseringsmidler

Moderniseringsminister Morten Meyer får budsjettmidler til å gjennomføre flere av sine initiativ. Borgerportalen ”Min side”, som blir hver enkelts inngangsdør til offentlig sektors nett-tjenester, får 8 millioner, mens samleportalen Norge.no får 11,2 millioner.

Moderniseringsminister Morten Meyer får budsjettmidler til å gjennomføre flere av sine initiativ. Borgerportalen ”Min side”, som blir hver enkelts inngangsdør til offentlig sektors nett-tjenester, får 8 millioner, mens samleportalen Norge.no får 11,2 millioner.

Forsiden akkurat nå

Til toppen