Mer mobil-spektrum under hammeren

Post- og teletilsynet vil ”auksjonere” ut frekvensene i båndet 2680-2690 MHz i region 2, 3 og 5. Det vil skje ved lukkede bud som må leveres inn innen 28. februar. Dette er frekvenser som egner seg til mobilt bredbånd og punkt-til-punkt-bredbånd.

Disse frekvensbåndene ble ikke tildelt ved PTs auksjon av frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2050 MHz i november 2007. Nå har imidlertid PT fått så pass stor etterspørsel etter disse frekvensene at tildelingen vil skje ved en slags auksjon. De som byr må by på hele spektrumstillatelsen, og de får bare en sjanse. Budet skal leveres i en lukket konvolutt innen 28. februar. Høyeste bud vinner når konvoluttene er åpnet. Tillatelsen vil gjelde til 31. desember 2022, og vil være

Forsiden akkurat nå

Til toppen