Mer Ice-nett i Sverige

Den svenske Post- og telestyrelsen har gitt Nordisk Mobiltelefon Sverige AB de frekvensressurser som blir ledige når TeliaSoneras lisens for NMT450 går ut ved årsskiftet.

NMTAB har siden 2005 hatt rundt 40

Les mer om: