Medietilsynet fornøyd med RiksTVs kanaltilbud

Ifølge en fersk uttalelse er Medietilsynet fornøyd med bredden i kanaltilbudet til RiksTV, og mener det oppfyller kravene i konsesjonen.

Medietilsynet har vurdert bredden og variasjonen i kanaltilbudet til RiksTV, og finner ikke grunn til å kreve endringer i dette Tilsynet

Les mer om: