Med rett til å skru av

Mobil tilgjengelighet har en mørk side, og Danske Handel og Kontor Privat har nylig tatt opp kampen for arbeidstakernes rett til å skru mobilen av i fritiden. I Norge er regelverket klart, men praksis varierer sterkt, ifølge El og IT Forbundet.

Anders Løvøy
13. juni 2007 - 00:00

Bakgrunnen for initiativet i Danmark er at fagforbundet har merket økt pågang fra medlemmer som spør om de har lov til å skru av mobilen i helgen og i annen fritid

Les mer om: