Mange vil ha GET

Det er bare vel et år siden fondet Candover kjøpte GET for 3,6 milliarder kroner. Ubekreftete opplysninger Teleavisen sitter med kan imidlertid tyde på at minst 2-3 mulige interessenter nå ønsker å overta. Adm. direktør Gunnar Evensen i Get sa imidlertid nylig på en konferanse at Candover har et 4-5 års perspektiv på sin investering.

Enhver bedrift som ikke har langsiktige industrielle eiere er i prinsippet til salgs på et hvert tidspunkt dersom prisen er riktig. Denne våren vil bli preget av betydelig konsolidering i den norske telebransjen. Tre muskelsterke Og det er åpenbartat flere konstellasjoner kan ha objektiv interesse av å overta Get. Vi ser iallfall tre mulige kjøpere: Bredbåndsalliansen / BaneTele / Lyse er den ene. Viasat/MTG er den andre og TeliaSonera er den tredje. Alle tre har det til felles at de h

Forsiden akkurat nå

Til toppen