Seniorrådgiver Frode Sørensen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) leder arbeidet med å tolke EU-reglene om nettnøytralitet i de europeiske regulatørenes organisasjon Berec. . (Bilde: Post- og teletilsynet)

Mange spørsmål rundt nettnøytralitet – få svar

Mandag presenterte Nkom de nye reglene for nettnøytralitet. Kort oppsummert satt nok de frammøtte igjen med flere spørsmål enn svar.

Etter at EU vedtok en ny forordning for nettnøytralitet, fikk de europeiske regulatørene i organisasjonen Berec i oppdrag å lage retningslinjer som skulle gjøre det mulig å forstå de høyst uklare reglene i loven.

Det arbeidet er nå sluttført og resultatet sendt på en lynrask høring som skal munne ut i nye vedtatte retningslinjer allerede 30. august. Høringsfristen er 18. juli.

Norge ønsket ikke loven

Nkoms Frode Sørensen har sammen med en engelskmann ledet arbeidet med retningslinjene i Berec, og presenterte arbeidet sammen med sine Nkom-kolleger, Nkom-sjef Torstein Olsen, Bjørn Erik Eskedal og Lars E. Storjord.

Forsiden akkurat nå

Til toppen