Mål og midler i mobilmarkedet

Forsøkene på å stimulere konkurransen i det norske mobilmarkedet ved å slippe til flere nettoperatører har ikke ført frem. Derfor må telepolitikken skifte fokus fra infrastrukturkonkurranse til tjenestekonkurranse, skriver Bjørn Erik Reinseth, administrerende direktør i Sense Communications.

Av Bjørn Erik Reinseth I løpet av våren blir etter alt å dømme ny lov om elektronisk kommunikasjon vedtatt av Stortinget. I den sammenheng kunne det være på sin plass med en liten gjennomgang av mål og virkemidler for mobilmarkedet. Telepolitiske målDe overordnede telepolitiske mål i Norge er flere og bedre teletjenester til rimelig pris, samt effektiv utnyttelse av ressurser gjennom virksom konkurranse. Samferdselsminister Skogsholm har fulgt opp ved å definere seg som forbrukernes

Forsiden akkurat nå

Til toppen