MAC

1. Media Access Control. En adresse i form av et nummer som entydig identifiserer en datamaskin i et datanettverk. Når datamaskinen er tilkoblet internett blir MAC-adressen knyttet til IP-adressen. 2. Message Authentification Code. Et kodetall som sendes med en e-post som bevis for avsenderens autensitet. Forutsetter at avsender og mottaker har hemmelig nøkkel i et symmetrisk krypteringsprogram. 3. Mac en forkortelse for varemerket Macintosh og brukes som samlebetegnelse for Apples datamaskiner (mens PC opprinnelig er IBM/MSDOS-maskiner), som anvender et mer brukevennlig operativsystem og i utvikling har ligget langt foran Windows.

Kristian Hagen
27. mai 2008 - 00:00
Les mer om: